Wie is Antipas Pretoria

Knot

Agtergrond

Compass

Visie en Missie

Old Book

Belydenis

Leraar

Woord-Gefundeerd | God-Gesentreerd |  Christus-Gefokus | Gees-Geïnspireerd

©2020 deur Antipas Pretoria. Trots gemaak met Wix.com