Visie en Missie

Ons Visie

Om soos Jesus, as gestuurdes (Joh 20:21) die koninkryk van God sigbaar te maak in Queenswood, Pretoria en die wêreld.

 

Ons Missie 

Om soos Jesus te word (Fil 3: 10)

Die Jesus wat deur die Vader gestuur is, het in 'n verhouding met die Vader gestaan. Hy het geweet wie Hy is en waarvoor Hy hier is. Hy het onder die gesag van die Vader gestaan en die Vader se agenda uitgevoer. Ons wil individueel en as gemeente al meer word, dit wat Jesus was.

 

Om in liefde te doen wat Hy gedoen het: preek, leer en genees.

Ons passie is om in Pretoria teenwoordig te wees deur prediking oor God en Sy Koningryk, lering oor wat die lewe in die Koninkryk behels en deur genesing. Laasgenoemde behels dat ons omvattende heelheid wil bring na mense, fisies, geestelik en emosioneel.