top of page
Greffrath Gesin.jpeg

Leraar: Franz Greffrath

Franz Greffrath het God se reddende genade in Christus vroeg in sy lewe ervaar, tesame met ‘n sterk oortuiging van God se roeping tot voltydse bediening. Na ‘n hele paar jaar se betrokkenheid in sendingwerk het hy sy teologiese studies aangepak en voltooi.

Oor die jare het Franz gedien as geakkrediteerde predikant in die Afrikaanse Baptiste Kerke van Suid-Afrika, heelwat as deel van die uitvoerende komitee, en selfs as president, van die assosiasie. Hy het die Bet-El Baptiste kerk – ‘n gesonde en groeiende Christelike gemeente in Roodepoort, RSA – geplant en bedien as herder-leraar. Hy is tans die herder-leraar van Antipas Gereformeerde Baptiste Gemeente in Pretoria, RSA. Hy is een van die stigters van die Covenantal Companions broederkring in Gauteng, RSA, en kan weekliks gehoor word op Radio Kansel – ‘n nasionale Christelike radiostasie.  Franz is getroud met Ester Ruth Greffrath – ‘n godvresende eggenoot en moeder, ‘n deugsame tuisteskepper, ‘n vername hulp in diensbaarheid aan Christus se kerk en mediese dokter van beroep. Hulle het drie dogters: Iné, Elrike en Madelein.

bottom of page