Leraar

97c3ac37-1cbc-4e2c-a6c3-76243148fc0e.jpg

Dr. Jacobus de Koning

Lerende Ouderling

Jacobus de Koning is 'n Namibiër wat grootgeword het in 'n sendinghuis. Hy het sy voorgraadse studies en meestersgraad in die teologie aan die Universiteit van Stellenbosch voltooi. Sy doktoraal in die sistematiese teologie volg later aan die Noordwes-Universiteit.


As predikant was hy in die bediening in 'n NG gemeente in Katima Mulilo, asook 'n Baptiste gemeente in Windhoek. Hy is vanaf 2002 betrokke by Antipas gemeente en vanaf 2008 voltyds die leraar.


As deeltydse dosent by die Lynnwoodrif Bybelskool is hy verantwoordelik vir beide oorsig- en indiepte kursusse. 


Jacobus is getroud met Hendriëtte, ook 'n oud Namibiër, en hulle is geseën met 5 kinders - drie seuns en twee dogters.