Baie Belangik!

Alle dienste tot verdere kennisgewing is uitgestel weens die versoek om geen publieke byeenkomste te hou om die Coronavirus se verspreiding te beperk.

Bible

Woord-Gefundeerd | God-Gesentreerd |  Christus-Gefokus | Gees-Geïnspireerd

©2020 deur Antipas Pretoria. Trots gemaak met Wix.com