Woord-Gefundeerd | God-Gesentreerd |  Christus-Gefokus | Gees-Geïnspireerd

©2020 deur Antipas Pretoria. Trots gemaak met Wix.com

Baie Belangik!

Alle dienste tot en met 19 April is uitgestel weens die versoek om geen publieke byeenkomste te hou om die Coronavirus se verspreiding te beperk.

Bible