95db1d55-2d19-44cf-a708-1772197a87c4_edi
b513f622-95a7-4565-b660-becd23371b9e_edi
b8f6b6fc-4860-4546-ac41-4729c79c33d7.jpg
d28bc8d9-920a-4608-acef-7d0b5f05e6ac.jpg

Dienste Hervat vanaf 30 Aug

Kontak
Lynette - 012 332 0066 

of 

Jacobus - 084 018 7777
as jy die diens wil bywoon

Bible

BYEENKOMSTE

Jeug Bediening: 09h00 tot 10h00
Bid uur: 09H00 tot 09h40
Oggenddiens: 10h00

VISIE EN MISSIE 

Ons Visie

Om soos Jesus, as gestuurdes (Joh 20:21) die koninkryk van God sigbaar te maak in Queenswood, Pretoria en die wêreld.

 

Ons Missie 

Om soos Jesus te word (Fil 3: 10)

Die Jesus wat deur die Vader gestuur is, het in 'n verhouding met die Vader gestaan. Hy het geweet wie Hy is en waarvoor Hy hier is. Hy het onder die gesag van die Vader gestaan en die Vader se agenda uitgevoer. Ons wil individueel en as gemeente al meer word, dit wat Jesus was.

 

Om in liefde te doen wat Hy gedoen het: preek, leer en genees

Ons passie is om in Pretoria teenwoordig te wees deur prediking oor God en Sy Koningryk, lering oor wat die lewe in die Koninkryk behels en deur genesing. Laasgenoemde behels dat ons omvattende heelheid wil bring na mense, fisies, geestelik en emosioneel. 

Woord-Gefundeerd | God-Gesentreerd |  Christus-Gefokus | Gees-Geïnspireerd

©2020 deur Antipas Pretoria. Trots gemaak met Wix.com