top of page
EDUPLEX-HIGH-SCHOOL-&-STUDENT-CENTRE-(1)
NB: Nuwe perseel

Eduplex Hoërskool Saal, Ingang by Hek 6

1181 Wesley Straat, Queenswood, Pretoria
Parkering oorkant die straat by Eduplex Sport

95db1d55-2d19-44cf-a708-1772197a87c4_edi
b513f622-95a7-4565-b660-becd23371b9e_edi
b8f6b6fc-4860-4546-ac41-4729c79c33d7.jpg
d28bc8d9-920a-4608-acef-7d0b5f05e6ac.jpg
Bible

BYEENKOMSTE

Jeug Bediening: 09h00 tot 10h00
Bid uur: 09H00 tot 09h40
Oggenddiens: 10h00

VISIE EN MISSIE 

Ons Visie
Om ’n Bybels gesonde geloofsgemeenskap te wees wat God behaag en Sy seën beleef.
Ons Missie
Om getrou te volhard in die LEER van God se Woord, in die GEMEENSKAP van die gelowiges, in die beoefening van die INSTELLINGS - die Christelike doop en nagmaal, in GEBED, in LOFPRYSING, in EVANGELISASIE en in die gee van finansiële OFFERGAWES, terwyl ons uitsien na die wederkoms van ons Here Jesus Christus

bottom of page